ریاضی عمومی ۱

سیاوش شهشهانی، پاییز ۹۴

آنالیز ریاضی 1

سیاوش شهشهانی، پاییز 89

آنالیز تابعی مقدماتی

بیژن ظهوری زنگنه، بهار 92

آمار و کاربردهای آن

کسری علیشاهی، بهار 87

ترکیبیات و کاربردهای آن

بهار 92

ریاضی عمومی 2

سید رضا مقدسی، بهار 92

هندسه منیفلد

سیاوش شهشهانی، بهار 91

هندسه جبری 1

امیر جعفری، بهار 92

توپولوژی جبری 1

آرش رستگار، بهار 92

نظریه ی مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی

مرتضی فتوحی، بهار 92

معرفی اجمالی

برنامه ی فیلم برداری از کلاسها و سمینارها سالهاست که در دانشکده ی ریاضی با پیگیری دانشکده، همکاری اساتید و با کمک برخی دانشجویان علاقه مند برگزار شده و تداوم یافته است. در نتیجه ی این فعالیت مقدار قابل توجهی محتوا در قالب ویدیو در زمینه ی ریاضیات فراهم گردید که با راه اندازی سایت ویدئوهای دانشکده علوم ریاضی در سال 91 مقداری از این محتوا از طریق وب در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
این سایت که هم اکنون در دسترس همگان قرار گرفته است یک درس افزار آزاد است که به علاقه مندان اجازه می دهد علاوه بر محتوای ویدئویی موجود از دروس و سمینارها از سایر محتوا اعم از متن و تصویر و غیره نیز بهره مند گردند.

درس‌های سال گذشته (1395-96)

سیستم های دینامیکی (دکتر میرصادقی)
آمار و کاربردهای آن (دکتر میرصادقی)
روش های تغییراتی در آنالیز (دکتر فتوحی)
آنالیز تابعی مقدماتی (دکتر فتوحی)
درس های ترم کنونی (پاییز 97-96)

احتمال و کاربردها (دکتر میرصادقی)