ریاضی عمومی ۱

سیاوش شهشهانی، پاییز ۹۴

آنالیز ریاضی 1

سیاوش شهشهانی، پاییز 89

آنالیز تابعی مقدماتی

بیژن ظهوری زنگنه، بهار 92

آمار و کاربردهای آن

کسری علیشاهی، بهار 87

ترکیبیات و کاربردهای آن

بهار 92

ریاضی عمومی 2

سید رضا مقدسی، بهار 92

هندسه منیفلد

سیاوش شهشهانی، بهار 91

هندسه جبری 1

امیر جعفری، بهار 92

توپولوژی جبری 1

آرش رستگار، بهار 92

نظریه ی مقدماتی معادلات دیفرانسیل عادی

مرتضی فتوحی، بهار 92

معرفی اجمالی

برنامه ی فیلم برداری از کلاسها و سمینارها سالهاست که در دانشکده ی ریاضی با پیگیری دانشکده، همکاری اساتید و با کمک برخی دانشجویان علاقه مند برگزار شده و تداوم یافته است. در نتیجه ی این فعالیت مقدار قابل توجهی محتوا در قالب ویدیو در زمینه ی ریاضیات فراهم گردید که با راه اندازی سایت ویدئوهای دانشکده علوم ریاضی در سال 91 مقداری از این محتوا از طریق وب در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.
این سایت که هم اکنون در دسترس همگان قرار گرفته است یک درس افزار آزاد است که به علاقه مندان اجازه می دهد علاوه بر محتوای ویدئویی موجود از دروس و سمینارها از سایر محتوا اعم از متن و تصویر و غیره نیز بهره مند گردند.

درس‌های ترم گذشته (پاییز ۹۴-۹۵)

ریاضی عمومی ۱ (دکتر شهشهانی)
آنالیز حقیقی (دکتر زنگنه)
آنالیز فوریه (دکتر علیشاهی)
مباحثی در نظریه‌ی اعداد (دکتر جعفری)
مباحثی در احتمال(دکتر علیشاهی)
آنالیز ترکیبی ۲ (دکتر فروغمند)
نظریه پیشرفته آمار (دکتر میرصادقی)
احتمال و کاربرد آن (شریفی‌تبار)
رمزنگاری (دکتر خزائی)
ساختمان داده (دکتر زارعی)
درس های ترم کنونی (بهار ۹۴-۹۵)

توپولوژی (دکتر شهشهانی)
توابع مختلط (دکتر علیشاهی)
فرآیندهای تصادفی (دکتر علیشاهی)
نظریه یادگیری ماشین (دکتر مقدسی)
نظریه محاسبه (دکتر فروغمند)
کامپایلر (دکتر فروغمند)
آنالیز عددی ۲ (شریفی‌تبار)